ubytovna Stříbro ubytovna Družba

ceník služeb

Cena za ubytovací služby od 1. 1. 2024

Ubytovna Družba a Stříbro, Třinec - Kanada

Cena za 30 a více nocí - souvislé ubytování

279
 • 240 Kč bez DPH
 • 12% DPH (tj. 28,80 Kč)
 • 10 Kč poplatek z ubytovací kapacity odváděný městu

Cena za 2 až 29 nocí a přerušované ubytování

335
 • 290 Kč bez DPH
 • 12% DPH (tj. 34,80 Kč)
 • 10 Kč poplatek z ubytovací kapacity odváděný městu

(týká se krátkodobého ubytování do 29 dnů nebo přerušovaného ubytování – např. na sobotu a neděli odjezd domů; v tomto případě je nutno vždy uvolnit pokoj a není garance držení místa)

Cena za jedinou noc

426
 • 380 Kč bez DPH
 • 12% DPH (tj. 45,60 Kč)
 • 10 Kč poplatek z ubytovací kapacity odváděný městu

Cena za samostatný pokoj

413
 • 360 Kč bez DPH
 • 12% DPH (tj.43,20 Kč)
 • 10 Kč poplatek z ubytovací kapacity odváděný městu

Ceny za ubytování jsou smluvní

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Třinec č. 10/2019 o místním poplatku z pobytu platnou od 1. 1. 2020 je změněna výše poplatku. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Sazba poplatku od 1. 1. 2020 činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Ceny za ubytování jsou smluvní.

V případě nejasností nás kontaktujte:

776 154 667